påtalemyndigheten

Artikkelstart

Påtalemyndigheten, offentlig myndighet som er organisert for å påtale straffbare handlinger – å utøve påtalemyndighet. Landets øverste påtalemyndighet er Riksadvokaten, som har den daglige ledelse av påtalemyndigheten. Statsadvokatene sorterer under Riksadvokaten, og politiets påtalejurister under statsadvokatene i påtalespørsmål.

Påtalemyndigheten opererer uavhengig av de øvrige statsmaktene, og er siden 2019 ikke underlagt noen i påtalespørsmål.

Påtalemyndigheten har fire hovedoppgaver:

  1. Den leder etterforskningen av straffbare handlinger.
  2. Den avgjør om det på grunnlag av etterforskningen skal reises tiltale eller ikke.
  3. Den utfører aktoratet i straffesaker som behandles ved hovedforhandling i retten.
  4. Den tar stilling til om dommer i straffesaker skal godtas eller bringes inn for en høyere rett, samt gir ordre om at endelige dommer på straff skal fullbyrdes.

Påtalemyndigheten har en lovbestemt objektivitetsplikt og skal være nøytrale i hele sin yrkesutøvelse, også når saker behandles i retten. Påtalemyndigheten plikter å påstå frifinnelse dersom bevisene i retten ikke holder til domfellelse. For å ta ut en tiltalebeslutning, skal påtalemyndigheten både være overbevist om den tiltaltes straffeskyld og at det kan føres avgjørende lovlige bevis for dette for den dømmende rett.

Hovedregelen er at statsadvokatene treffer beslutning om tiltale, men politimesteren og vedkommendes politijurister reiser tiltale i saker om lovbrudd med strafferamme under ett år, og er de senere år også gitt tiltalekompetanse i flere typer vanlige lovbrudd, for eksempel saker om kroppskrenkelse, tyveri, underslag og bedrageri, jamfør straffeprosessloven § 67. Riksadvokaten avgjør tiltalespørsmålet i saker om lovbrudd som kan straffes med fengsel i 21 år eller mer, og i saker som har særlig stor allmenn interesse. Se også påtaleunnlatelse.

I saker som gjelder anmeldelse av embets- eller tjenestemenn i politiet eller påtalemyndigheten for å ha begått en straffbar handling i tjenesten, skal etterforskingen foretas og ledes av Spesialenheten for Politisaker, som er direkte underlagt Riksadvokaten.

Det er gitt regler om påtalemyndigheten i straffeprosesslovens kap. 6; nærmere regler er gitt i påtaleinstruksen av 28. juni 1985. Om den militære påtalemyndighet er det gitt regler i straffeprosesslovens kap. 35.

Påtalemyndigheten ledes fra 2020 av Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg