tilståelsesdom

Artikkelstart

Tilståelsesdom, i straffesaker hvor den straffbare handling ikke kan medføre fengsel i mer enn ti år, kan tingretten etter begjæring av påtalemyndigheten avsi dom ved forenklet rettergang dersom siktede overfor retten gir en uforbeholden tilståelse. Det er et vilkår at tilståelsen bestyrkes av de øvrige opplysninger i saken, og at siktede selv samtykker i at tingretten pådømmer saken ved forenklet behandling. Dommeren må også finne behandlingsformen ubetenkelig, noe som innebærer at dersom dommeren mener det er nødvendig med bevisførsel for å avklare spørsmål av betyding nærmere, kan saken ikke pådømmes slik. Reglene fremgår av straffeprosessloven av 22. mai 1981 § 248.

Faktaboks

Også kjent som

forhørsrettspådømmelse

Rettergangen i en slik sak er meget forenklet i forhold til en vanlig straffesak i tingretten. Det blir ikke utferdiget tiltalebeslutning, og saken avgjøres av en juridisk dommer alene på grunnlag av siktedes tilståelse, normalt uten ytterligere bevisføring. Dommeren har tilgang til alle politidokumentene i saken. For siktede kan slik pådømmelse være fordelaktig fordi den skaper mindre publisitet, samtidig som saken ofte kan få en hurtig avgjørelse. Offentligheten har imidlertid normalt tilgang også til slike rettsmøter, og det gjelder ikke referatforbud.

Vanligvis er det ingen andre til stede enn dommeren og siktede, samt et rettsvitne. Er siktede fengslet, vil han ha en offentlig oppnevnt forsvarer, og denne kan møte sammen med siktede i retten og prosedere spørsmålet om straffutmåling. For øvrig vil siktede i tilståelsessaker normalt bare ha rett til offentlig forsvarer dersom det er spørsmål om å idømme ubetinget frihetsstraff i mer enn seks måneder.

Er siktede misfornøyd med straffutmålingen eller mener han at det er gjort feil i saksbehandlingen, kan han anke på vanlig måte til lagmannsretten.

Denne type domsprosess ble tidligere kalt forhørsrettspådømmelse.

Ekstern lenke

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg