påtalekompetanse

Artikkelstart

Påtalekompetanse, den avgjørelse påtalemyndigheten har til å treffe vedtak i den enkelte straffesak.

Påtalemyndigheten er delt inn i ulike nivåer, der Riksadvokaten er leder. Under han kommer de regionale og sentrale statsadvokatene, som igjen er overordnet politiets jurister.

Når en sak er ferdig etterforsket, skal den påtaleavgjøres ved at den enten henlegges eller det treffes positivt påtalevedtak i form av påtaleunnlatelse, forelegg eller tiltalebeslutning.

Hvem som har påtalekompetansen avgjøres etter straffeprosessloven § 67 ut fra alvoret i saken representert ved strafferammen. Der noen har vært siktet eller det er foreslått tiltale, treffer politiet avgjørelsen i saker med strafferamme under ett år samt i de fleste ordinære lovbrudd med strafferamme under seks år. Statsadvokaten avgjør øvrige saker som har strafferamme under 21 år, mens de mest alvorlige lovbrudd avgjøres av Riksadvokaten.

Den som har påtalekompetansen i den enkelte sak der det er reist tiltale, avgjør også om en dom skal ankes til en høyere instans eller vedtas.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg