Tiltalebeslutning, offentlig anklage mot en person eller et foretak om at vedkommende har utført en straffbar handling. Innbringelse av en straffesak for domstolene til rettslig forfølgning.

Når en straffesak er tilstrekkelig forberedt gjennom etterforskning fra politiets side, skal påtalemyndigheten uten opphold fatte beslutning om at tiltale skal reises eller forelegg utferdiges. Spørsmålet om å reise tiltale avgjøres som hovedregel av statsadvokaten når det gjelder alvorlige lovbrudd og av politiet når det gjelder alle lovbrudd med strafferamme under ett år, og en rekke vanlige lovbrudd med strafferamme under seks år. Avgjørelsen treffes i visse tilfeller av riksadvokaten, for eksempel når saken angår lovbrudd som kan straffes med fengsel i 21 år eller når saken har særlig stor allmenn interesse. Tiltale for straffbare handlinger som er foretatt i tjenesten av embetsmenn eller andre tjenestemenn tilsatt av Kongen, besluttes av Kongen i statsråd.

Tiltalebeslutning skal bare tas ut når påtalemyndigheten både er overbevist om den siktedes straffeskyld og om at den vil greie å føre fullgode lovlige bevis for dette i retten. I motsatt fall skal saken henlegges.

Påtalemyndigheten møter som regel i retten når en tiltalebeslutning behandles. Dersom bevisbildet endres underveis, plikter påtalemyndigheten å frafalle en tiltale eller påstå frifinnelse dersom fullgode bevis ikke er ført.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.