frifinnelse

Artikkelstart

Frifinnelse er en dom som går ut på at saksøkerens krav i sivil sak verken fullt ut eller for noen del tas til følge; i straffesak at tiltalte ikke dømmes for det forhold han er tiltalt for.

Sivile saker

Saksøkte i en sivil sak frifinnes når saksøkeren ikke får medhold i sitt krav. I visse tilfeller kan saken avvises, se avvisning.

Straffesaker

I straffesaker gjelder prinsippet in dubio pro reo, det vil si at retten skal frifinne dersom den er i tvil om tiltalte er skyldig. En person som er frifunnet har krav på å bli betraktet og behandlet som uskyldig.

Erstatning

En som er blitt frifunnet, har i utgangspunktet krav på erstatning av staten for skade han har lidt ved forfølgningen (straffeprosessloven av 22. mai 1981 kap. 31). Erstatningen kan settes ned eller falle bort blant annet dersom siktede uten rimelig grunn har benyttet sin rett til å nekte å forklare seg eller har motvirket opplysning av saken eller har gitt foranledning til etterforskningstiltak.

En siktet vil dessuten ha rett til oppreisningserstatning for krenkelse eller annen skade av ikke-økonomisk art som følge av pågripelse eller varetektsfengsling dersom vedkommende blir frifunnet eller forfølgningen blir innstilt. Også ellers kan den tidligere siktede tilkjennes oppreisning når det fremstår som rimelig.

Krav om erstatning eller oppreisning settes frem for det politidistrikt som har etterforsket saken innen tre år etter frifinnelsen. Den som er frifunnet har også normalt rett til erstatning av staten for nødvendige utgifter til sitt forsvar (straffeprosessloven § 438).

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg