gassrensing

Gassrensing

Av /Store norske leksikon ※.

Gassrensing, metoder for fjerning av forurensninger fra gass, slike som faste partikler (støv, røykpartikler), dråper eller gasser. Gassrensing brukes mest for å redusere utslipp av luftforurensende stoffer til atmosfæren og i kjemiske og metallurgiske industriprosesser; anvendes også ved fremstilling av rene gasser til teknisk og medisinsk bruk. Ved rensing av ventilasjonsluft som skal tilføres rom der mennesker eller ømfintlig utstyr oppholder seg (operasjonsstuer, instrumentverksteder m.m.), brukes de samme renseprinsipper som i industriell gassrensing, men apparatene er annerledes konstruert.

Miljøvernmyndighetene stiller strenge krav til effektiv gassrensing ved industribedrifter og forbrenningsanlegg m.m.

Renseprosessen

Forurensningskilden, f.eks. en smelteovn, bør lukkes eller kapsles inn slik at minst mulig av de forurensende stoffer unnslipper til arbeidslokaler eller omgivelser. Ved en riktig utført innkapsling kan forurensningene konsentreres i et begrenset volum av luft eller gass, og rensingen blir mer effektiv og økonomisk. Se figur.

Ved å kjøle den varme gassen før rensing, f.eks. i en dampkjel, gjenvinnes energi samtidig som volumet av gass til rensing blir mindre.

Rørledningens

Rørledningens tverrsnitt bestemmes ved en avveining mellom materialkostnadene – som øker med økende diameter – og det elektriske energiforbruk til viften – som synker med økende diameter. Hvis gassen inneholder støv, må gasshastigheten være høy nok til å holde rørveggen ren for avleiringer, men ikke så høy at harde partikler sliter hull.

Renseapparatet

Se egen oversikt over ulike typer. Sykloner er bare virksomme på forholdsvis store partikler, mens gassvaskere, posefiltre og elektrofiltre også kan brukes på meget små partikler.

Absorpsjon brukes for å fjerne gassformige forurensninger som er løselige i vann. Vannet kan være tilsatt syrer, baser eller oksidasjonsmidler for å lette absorpsjonen. Luktfjerning ved sildoljefabrikker, utvasking av hydrogenfluorid (HF) fra ventilasjonsluft ved elektrolysehaller for aluminiumproduksjon og absorpsjon av svoveldioksid (SO2) ved vasking med sjøvann eller aminløsninger er eksempler på gassrensing ved absorpsjon.

Adsorpsjon brukes både til å fjerne organiske damper, som ved gjenvinning av løsemidler med aktivkull, og til å fjerne uorganiske gasser som hydrogenfluorid eller svoveldioksid. De fleste aluminiumverk gjenvinner fluorider fra avgasser fra elektrolysen ved adsorpsjon på aluminiumoksid, som er råstoffet for metallfremstillingen. Aluminiumoksid bringes i kontakt med avgassen, der adsorpsjonen skjer, og fanges opp i posefiltre sammen med faste fluorforbindelser og støv for øvrig. Oksidet og de gjenvunne fluorider blir deretter tilført ovnene. Gassrensingen er i dette spesielle tilfelle bedriftsøkonomisk lønnsom ved at behovet for innkjøp av fluorider blir betydelig redusert.

Etterforbrenning, oftest uten katalysator, brukes særlig til å oksidere organiske stoffer. Anvendes ofte i oljeraffinerier og petrokjemisk industri.

Viften

Viften i et gassrenseanlegg er nesten alltid av sentrifugaltypen og plasseres oftest etter renseapparatet, der den blir minst belastet av forurensninger og høye temperaturer. Plassering foran renseapparatet kan være fordelaktig ved bl.a. visse former for etterforbrenning, ved posefiltre som arbeider med overtrykk og ved vaskere for å unngå belegg og korrosjon.

Skorsteinens

Skorsteinens formål er å fortynne og spre restutslippet i atmosfæren, slik at det ikke oppstår høye konsentrasjoner av luftforurensende stoffer nær bakken. Betydningen av en tilstrekkelig høy skorstein er særlig stor hvis renseanlegget svikter.

Ved alle gassrenseprosesser, bortsett fra forbrenning, produseres støv, slam eller forurenset avløpsvann. Disse stoffene må disponeres på forsvarlig måte, metodene er mange og varierte.

Gassrensing

Vanlige renseapparater

bruksområder
Absorpsjonsapparat (absorpsjonstårn) Fjerning av gassformig forurensning ved absorpsjon i væske, som regel vann, evt. tilsatt kjemikalier
Adsorpsjonsanlegg Fjerning av gassformig forurensning ved adsorpsjon på fast stoff, f.eks.aktivkull eller aluminiumoksid
Etterforbrenner Fjerning av brennbar forurensning ved forbrenning, evt. ved hjelp av katalysator
Elektrofilter (elektrostatisk filter) Fjerning av partikler ved elektrostatisk tiltrekning
Gassvasker Fjerning av partikler ved kollisjon med vanndråper
Posefilter Fjerning av partikler ved filtrering gjennom tekstiler
Syklon Fjerning av partikler ved sentrifugalkrefter

Utskillingsverdi i vektprosent ved ulike partikkeldiametre

50μm 5μm 1μm
Syklon, høyeffektiv 96 73 27
Gassvasker, høyenergi 100 > 99 98
Elektrofilter, tørt > 99 > 99 90
Posefilter > 99 > 99 > 99

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg