Gassrensing

Gassrensing, metoder for fjerning av forurensninger fra gass, slike som faste partikler (støv, røykpartikler), dråper eller gasser. Gassrensing brukes mest for å redusere utslipp av luftforurensende stoffer til atmosfæren og i kjemiske og metallurgiske industriprosesser; anvendes også ved fremstilling av rene gasser til teknisk og medisinsk bruk. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Gassrensing

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt