Fykobiliner, fargestoffer som forekommer hos blågrønnbakterier, rødalger og mange svelgflagellater, som dekker over den grønne klorofyllfargen. Hos blågrønnbakteriene finnes alltid blått fykocyanin, hos mange arter også rødt fykoerytrin og allofykocyanin organisert i fykobilisomer. Rødalgene inneholder fykoerytrin, noen arter også fykocyanin. Svelgflagellater kan ha fykoerytrin eller fykocyanin. Fykobilinene er vannløselige kromoproteiner, dvs. proteiner sammensatt av en fargekomponent og et protein. Pigmentet inneholder 4 pyrrolringer ordnet i en rekke, mens de hos klorofyll danner en ringstruktur. Fykobilinene absorberer lys i den grønne og gule del av spekteret, dvs. områder av spekteret som absorberes lite av klorofyll. Den absorberte lysenergien blir imidlertid overført til klorofyll a og kan så utnyttes i fotosyntesen.