C4H5N, fargeløs organisk væske som ved henstand i lys og luft blir brun under samtidig polymerisasjon. En nitrogenholdig heterosyklisk forbindelse med kokepunkt 130 °C. Den opptrer som en svak syre idet hydrogenatomet på nitrogen kan byttes ut med kalium. Fremstilles fra steinkulltjære. Mange naturstoffer, f.eks. klorofyll, flere alkaloider og enkelte nedbrytningsprodukter av proteiner kan betraktes som derivater av pyrrol. Har anvendelse i legemiddelindustrien.