Fykoerytrin, vannløselig rødt fargestoff, bundet til protein, finnes hos rødalger og blågrønnbakterier. Se fykobiliner.