Svelgflagellater, algedivisjon med klassen Cryptophyceae, dråpeformede celler med to flageller fra en fure eller et svelg nær forenden. En eller to brune, grønne, eller røde kloroplaster. Organeller med sammenrullede proteinbånd (ejectosomer) i svelg, fure og i celleoverflaten. Viktige slekter i marine områder er Chroomonas, Rhodomonas, i ferskvann Cryptomonas.