Fotosyntese er en prosess hvor planter, alger og noen typer bakterier fanger lysenergi og lagrer det som kjemisk energi. Vann og karbondioksid tas opp og omdannes til karbohydrater som brukes og lagres, og oksygengass, hvor noe brukes og noe slippes ut i lufta. Nesten alt liv er avhengig av det som lages i fotosyntesen.Fotosyntesen er den viktigste livsprosessen på jorda fordi det dannes energirike molekyler som er viktig næring for alle som ikke selv bedriver fotosyntese. Hele artikkelen