Fotosyntese

Fotosyntese, som navnet sier syntese av  organiske forbindelser fra uorganisk karbondioksid, vann og mineralnæring, med synlig lys som energikilde. Fotosyntese skjer i grønne planter, alger og fotosyntetiske bakterier. En del av det lyset som planten absorberer, omdannes til kjemisk energi, som igjen benyttes ved assimilasjon av karbondioksid til organiske forbindelser. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Halvor Aarnes

Universitetet i Oslo

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 1 kategorier:

  1. Fotosyntesepigmenter

Inneholder 12 artikler: