Ervervede egenskaper, egenskaper som en organisme erverver i løpet av sitt liv på grunn av spesielle forhold, for eksempel sterk vekst ved god ernæring, kraftig muskulatur ved stor bevegelse eller misdannelser på grunn av sykdom. Disse forandringene i organismens bygning, levevis m.m. påvirker ikke dens kjønnsceller og går således ikke i arv til avkommet. Jfr. utviklingslæren.