Støttenner, hjørnetenner eller fortenner som er omdannet og forlenget til mer eller mindre fremoverrettede hugg- eller støtvåpen. Forekommer hos noen pattedyr, bl.a. elefanter, villsvin, vortesvin, hvalross, narhval og enkelte små hjortedyr som f.eks. topphjort og vannrådyr.