Difenylamin, krystallinsk forbindelse med smeltepunkt 53 °C. Uløselig i vann, løselig i alkohol. Difenylamin er kjemisk sett et sekundært aromatisk amin med formelen (C6H5)2NH. Er en meget svak base. Fremstilles ved å varme opp en blanding av anilin og hydrokloridet av anilin i autoklav til 200–230 °C. Brukes som stabilisator for nitrocellulose og plaststoffer, som antioksidant, til fremstilling av pesticider, eksplosivstoffer, fargestoffer og legemidler. I laboratoriet brukes det som reagens til påvisning av salpetersyre.