Feriepenger av /iStock. Begrenset gjenbruk

feriepenger

Feriepenger er en del av lønnen, men betales som regel ut året etter de er opptjent. Hensikten er at feriepengene skal erstatte manglende lønn når en arbeidstaker har ferie. Ferie er fri uten lønn, og arbeidstaker får ikke ordinær lønn i ferien.

Feriepengene reguleres av ferieloven. Den utgjør minimum 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget og utbetales vanligvis i juni i ferieåret. Dersom en arbeidstaker ikke har tjent opp feriepenger året før (også kalt opptjeningsåret), har en arbeidstaker rett på ferie, men ikke på feriepenger.

Feriepengegrunnlag

Feriepenger fra arbeidsgiver beregnes på grunnlag av lønn og/eller sykepenger som er utbetalt i opptjeningsåret (opptil 16 kalenderdager av en sykeperiode). Det skal beregnes feriepenger av omsorgspenger for inntil 10 dager dersom disse er betalt av arbeidsgiver. Det skal også beregnes feriepenger av bonus og provisjonsbasert lønn som er et resultat av personlig arbeidsinnsats. Det skal ikke beregnes feriepenger av utgiftsgodtgjørelser.

Folketrygden utbetaler feriepenger av sykepenger for inntil 48 dager hvert opptjeningsår, fødsels- eller adopsjonspenger for inntil 12 uker, pleie- og opplæringspenger for inntil 12 uker, og i noen tilfeller av dagpenger. Feriepenger av dagpenger er regulert i folketrygdloven.

Følgende utbetalinger regnes ikke med i feriepengegrunnlaget:

  • Feriepenger som ble utbetalt i opptjeningsåret.
  • Utbetalinger som gjelder utgifter til bilhold, kost, og losji.
  • Andel av nettoutbytte, faste godtgjørelse som opptjenes og utbetales uavhengig av fravær på ferie.
  • Verdi av varer, tjenester eller andre fordeler som ikke er pengeytelser.

Feriepengegrunnlaget for opptjeningsåret fremgår av lønns- og trekkoppgaven fra arbeidsgiver.

Satser

Følgende satser gjelder for beregning av feriepenger:

  • 10,2 prosent: De fleste har rett på minimum 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget i feriepenger. Dette gjelder for de med 21 dager ferie per år.
  • 12,0 prosent: For arbeidstakere som har en tariffavtale som gir fem ferieuker, er ordinær sats 12,0 prosent.
  • 12,5 prosent: Arbeidstakere over 60 år har rett på minimum 12,5 prosent i feriepenger for inntekt under 6G (seks ganger folketrygdens grunnbeløp ) og 10,2 prosent for inntekt som overstiger 6G. De høyere satsene skyldes at arbeidstakere over 60 år har rett på fem dager lenger ferie (totalt 26 dager i året). I 2020 var folketrygdens grunnbeløp 101 351 kroner.
  • 14,3 prosent: For arbeidstakere over 60 år som har en tariffavtale som gir seks ferieuker (totalt 36 feriedager per år) er ordinær sats 14,3 prosent for inntekt under 6G, og 12 prosent for inntekt som overstiger 6G.

De forhøyede satsene for arbeidstakere med rett på fem ferieuker, er ikke regulert i ferieloven, men er et resultat av tariffoppgjøret mellom partene i arbeidslivet.

Utbetaling

Feriepenger reguleres av ferieloven, og er i praksis en utbetaling av lønn som ble holdt tilbake foregående år. Hensikten er at feriepengene skal erstatte manglende lønn når arbeidstaker har ferie. Ferie er fri uten lønn, og arbeidstaker får ikke ordinær lønn i ferien.
Feriepenger
Av /iStock.

Feriepengene skal i utgangspunktet utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Vanlig praksis er at arbeidsgiver utbetaler alle feriepenger i juni i stedet for ordinær lønn. I de resterende 11 månedene betales vanlig lønn.

Dersom en arbeidsgiver utbetaler alle feriepenger i en fast måned, kan arbeidstakere som har fem ferieuker oppleve at den ordinære lønnsutbetalingen blir lavere i den måneden den femte ferieuken tas ut. Alternativt vil arbeidsgiver gjøre trekk i feriepengene som utbetales i juni for den femte ferieuken, fremfor å redusere ordinær lønn i den måneden den femte ferieuken tas ut.

Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at ferien blir avviklet, og en arbeidstaker har plikt til å ta feire. Arbeidstaker kan imidlertid velge å avstå fra ferie dersom han/hun ikke har opptjent feriepenger som vil kompensere for inntektsbortfallet i ferien. Det er ikke lov å få utbetalt feriepenger for ferie som ikke er avviklet eller overført til påfølgende ferieår.

Folketrygden utbetaler feriepenger i siste halvdel av mai i ferieåret.

Skatt

Det trekkes ikke skatt før utbetaling av feriepengene. Feriepengene er likevel skattepliktige og beskattes som øvrig arbeidsinntekt. For at det ikke skal trekkes skatt før utbetaling av feriepengene, beregnes det i stedet litt høyere skatt av ordinær lønn i de øvrige 11 måneder i året.

Opphør av arbeidsforhold

Dersom en ansatt slutter i en jobb, vil arbeidsgiver gjøre en sluttavregning av hva de ansatte har fått ut i lønn og hva arbeidstaker har krav på i feriepenger. Opptjente feriepenger skal utbetales siste vanlige lønningsdag før arbeidsforholdet opphører.

Dersom arbeidstaker dør, overføres opptjente feriepenger til arbeidstakerens dødsbo.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg