feriepenger

Feriepenger

Marquardt Photography/iStock. Gjengitt med tillatelse

Feriepenger er en del av lønnen, men betales som regel ut året etter de er opptjent. Hensikten er at feriepengene skal erstatte manglende lønn når arbeidstaker har ferie. Ferie er fri uten lønn, og arbeidstaker får ikke ordinær lønn i ferien.

Feriepengene reguleres av ferieloven. Den utgjør minimum 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget og utbetales vanligvis i juni i ferieåret. Dersom en arbeidstaker ikke har tjent opp feriepenger året før (også kalt opptjeningsåret), har en arbeidstaker rett på ferie, men ikke på feriepenger.

Feriepenger fra arbeidsgiver beregnes på grunnlag av lønn og/eller sykepenger som er utbetalt i opptjeningsåret (opptil 16 kalenderdager av en sykeperiode). Det skal beregnes feriepenger av omsorgspenger for inntil 10 dager dersom disse er betalt av arbeidsgiver. Det skal også beregnes feriepenger av bonus og provisjonsbasert lønn som er et resultat av personlig arbeidsinnsats.

Folketrygden utbetaler feriepenger av sykepenger for inntil 48 dager hvert opptjeningsår, fødsels- eller adopsjonspenger for inntil 12 uker, pleie- og opplæringspenger for inntil 12 uker, og i noen tilfeller av dagpenger. Feriepenger av dagpenger er regulert i Folketrygdloven.

Følgende utbetalinger regnes ikke med i feriepengegrunnlaget:

  • Feriepenger som ble utbetalt i opptjeningsåret.
  • Utbetalinger som gjelder utgifter til bilhold, kost, og losji.
  • Andel av nettoutbytte, faste godtgjørelse som opptjenes og utbetales uavhengig av fravær på ferie.
  • Verdi av varer, tjenester eller andre fordeler som ikke er pengeytelser.

Feriepengegrunnlaget for opptjeningsåret fremgår av lønns- og trekkoppgaven fra arbeidsgiver.

Følgende satser gjelder for beregning av feriepenger:

  • 10,2 prosent: De fleste har rett på minimum 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget i feriepenger.
  • 12,0 prosent: For arbeidstakere som har en tariffavtale som gir fem ferieuker, er ordinær sats 12,0 prosent.
  • 12,5 prosent: Arbeidstakere over 60 år har rett på minimum 12,5 prosent i feriepenger fordi de har en lenger ferieperiode.
  • 14,3 prosent: For arbeidstakere over 60 år som har en tariffavtale som gir fem ferieuker, er ordinær sats 14,3 prosent.

De forhøyede satsene for arbeidstakere med rett på fem ferieuker, er ikke regulert i ferieloven, men er et resultat av tariffoppgjøret mellom partene i arbeidslivet.

Feriepengene skal i utgangspunktet utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Vanlig praksis er at arbeidsgiver utbetaler alle feriepenger i juni i stedet for ordinær lønn. I de resterende 11 månedene betales vanlig lønn.

Dersom en arbeidsgiver utbetaler alle feriepenger i en fast måned, kan arbeidstakere som har fem ferieuker oppleve at den ordinære lønnsutbetalingen blir lavere i den måneden den femte ferieuken tas ut. Alternativt vil arbeidsgiver gjøre trekk i feriepengene som utbetales i juni for den femte ferieuken, fremfor å redusere ordinær lønn i den måneden den femte ferieuken tas ut.

Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at ferien blir avviklet, og en arbeidstaker har plikt til å ta feire. Arbeidstaker kan imidlertid velge å avstå fra ferie dersom han/hun ikke har opptjent feriepenger som vil kompensere for inntektsbortfallet i ferien. Det er ikke lov å få utbetalt feriepenger for ferie som ikke er avviklet eller overført til påfølgende ferieår.

Folketrygden utbetaler feriepenger i siste halvdel av mai i ferieåret.

Det trekkes ikke skatt før utbetaling av feriepengene. Feriepengene er likevel skattepliktige og beskattes som øvrig arbeidsinntekt. For at det ikke skal trekkes skatt før utbetaling av feriepengene, beregnes det i stedet litt høyere skatt av ordinær lønn i de øvrige 11 måneder i året.

Dersom en ansatt slutter i en jobb, vil arbeidsgiver gjøre en sluttavregning av hva de ansatte har fått ut i lønn og hva arbeidstaker har krav på i feriepenger. Opptjente feriepenger skal utbetales siste vanlige lønningsdag før arbeidsforholdet opphører.

Dersom arbeidstaker dør, overføres opptjente feriepenger til arbeidstakerens dødsbo.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.