Velferdspermisjon, arbeidstakers rett til å være fraværende fra arbeidet av en velferdsgrunn. Se permisjon.