Aksjesparekonto (ASK) er en konto hvor privatpersoner kan kjøpe og selge aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond skattefritt. Eventuell gevinstinvesteringene blir ikke skattlagt før de tas ut av aksjesparekontoen. Det gis heller ikke skattefradrag for tap før aksjesparekontoen avsluttes.

Ordningen med aksjesparekonto ble etablert 1. september 2017.

Formålet med ASK-ordningen er at det skal være lettere og mer attraktivt for privatpersoner å investere i aksjer. Fordelen med en aksjesparekonto er at privatpersoner kan kjøpe og selge aksjer, egenkapitalbevis og aksjeandeler uten at det utløses skatt på eventuell gevinst, i motsetning til tidligere da en måtte betale skatt ved hvert salg av aksjer eller fondsandeler.

Det er aksjer og egenkapitalbevis i børsnoterte selskaper som er hjemmehørende i EØS, som kan plasseres i aksjesparekontoen. Også aksjefondene som overføres til aksjesparekontoen, må være hjemmehørende i EØS, og de må ha en aksjeandel på minimum 80 prosent.

Aksjesparekonto tilbys av banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond. Disse har ansvar for skatterapporteringen av aksjesparekontoen. En privatperson kan ha så mange aksjesparekonti han/hun ønsker.

Overføring av eksisterende aksjer/andeler til en aksjesparekonto, skattlegges som om aksjen/andelen blir realisert (solgt). Kontohaver blir da skattlagt for gevinst eller får fradrag for tap. Overføringen blir deretter ansett som et innskudd på aksjesparekontoen. En kan også ha kontanter stående på en aksjesparekonto, men disse kan ikke gjøres rentebærende.

Uttak av innskuddene fra aksjesparekonto er skattefri, men det blir utlignet skatt for gevinst når uttak fra aksjesparekontoen overstiger de samlede innskuddsbeløpene (opprinnelig investerte beløp). Ved uttak av gevinst utlignes det skatt etter fratrekk for eventuelt skjermingsfradrag. Dersom en har tapt penger på aksje- eller fondsinvesteringene, kommer tapet til fradrag først ved opphør av aksjesparekontoen.

En må betale løpende utbytteskattutbytte som utbetales til aksjesparekontoen. Utbyttet regnes deretter som innskudd.

I forbindelse med opprettelsen av ASK-ordningen ble det vedtatt overgangsregler der det åpnes for at privatpersoner kan overføre aksjer, egenkapitalbevis og aksjefondsandeler til aksjesparekonto uten at det utløser beskatning av en eventuell gevinst på (se over). Kostprisen for disse aksjene/aksjeandelene regnes som innskudd og kan tas ut av aksjesparekontoen skattefritt.

Overgangsordningen betyr at en slipper å betale skatt for gevinst når en overfører aksjer/aksjefond til kontoen, men en må betale skatt av gevinst når denne tas ut av kontoen. Overgangsordningen medfører altså ikke skattefritak for gevinst på aksjer og fond som overføres til en aksjesparekonto, men en skatteutsettelse. De overførte aksjer, fondsandeler og egenkapitalbevis behandles som om de var kjøpt innenfor ASK-ordningen.

Overgangsordningen ble først vedtatt å gjelde frem til 31. desember 2017, men ble i forbindelse med Statsbudsjettet for 2018 utvidet til å gjelde ut 2018.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.