Antepenultima er den tredje siste stavelsen i et ord.