Verdipapirfondenes forening

Artikkelstart

Verdipapirfondenes forening (VFF) er en forening som yter tjenester til selskaper som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller aktiv (individuell) forvaltning.

Faktaboks

Også kjent som

VFF

Alle norske aksjeselskaper eller allmennaksjeselskaper som driver forvaltning av verdipapirfond eller aktiv forvaltning etter gjeldende regelverk, kan bli medlemmer. I tillegg må selskapet være godkjent av Finanstilsynet og ha minimum 100 millioner kroner under forvaltning. Selskaper som ikke tilfredsstiller alle kriterier for ordinært medlemskap, kan i noen tilfeller bli assosierte medlemmer. Foreningen har 23 ordinære medlemmer og 20 assosierte medlemmer.

Aktiviteter

En stor del av VFFs aktivitet gjøres gjennom ulike utvalg som arbeider med utvikling av bransjestandarder og aktuelle høringssaker. Utvalgene er sammensatt av representanter fra VFFs medlemmer. VFF har et aksjeutvalg, renteutvalg, regnskapsutvalg, markedsføringsutvalg, complianceutvalg, distribusjonsutvalg, ESG-utvalg (bærekraft og ansvarlig investering) og et utvalg for aktiv forvaltning. VFF har også et oppgjørsforum for diskusjon av juridiske problemstillinger knyttet til verdipapiroppgjør.

VFF arrangerer kurs, seminarer og konferanser for ansatte i medlemsbedriftene. Foreningen utarbeider regelmessig markedstatistikk for tegning og innløsning i det norske verdipapirfondsmarkedet. Foreningen publiserer også statistikk over forvaltningskapital.

Bransjestandarder

Alle VFFs medlemmer er forpliktet til å følge foreningens bransjestandarder. Disse omhandler informasjon og klassifisering av aksje- og kombinasjonsfond og av pengemarkeds-og obligasjonsfond. Standardene omfatter også regler for hvordan avkastning, risiko og kostnader skal beregnes og kommuniseres. Målet er å gi sammenlignbar informasjon for de som skal velge fond. Bransjestandardene inneholder retningslinjer for hvordan verdipapirfond kan markedsføres slik at informasjon er etterrettelig. Til sist omfatter standardene rutiner for tegning og innløsning av fondsandeler.

VFF har i tillegg utarbeidet bransjeanbefalinger som medlemsbedriftene oppfordres til å følge. Disse omfatter godtgjørelsesordninger, distribusjonsavtaler, internhandler, personlige transaksjoner, verdivurdering av utsatt skatt, valg av referanseindekser, med mere. VFF har sluttet seg til Finansnæringens Autorisasjonsordnings bransjenorm for «God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling». Foreningen har også knyttet seg til Finansklagenemda.

Organisering

VFFs sekretariat er plassert i Oslo. Den daglige drift ivaretas av VFFs sekretariat og av ulike arbeidsutvalg. Administrerende direktør er Bernt S. Zakariassen. Foreningens øverste organ er generalforsamlingen som avholdes en gang i året. Leder for VFFs styre er Bjørn Slåtto. Øvrige styremedlemmer kommer fra ulike fondsforvaltningsselskaper. VFF har et disiplinærutvalg som behandler saker der foreningens medlemmer har handlet i strid med foreningens vedtekter eller på annen måte opptrådt illojalt mot foreningen.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg