Nettbank

Med en aksjesparekonto kan man flytte penger mellom forskjellige aksjer og fond via nettbanken uten å måtte skatte av avkastningen. Denne skatter man av først når man tar pengene ut av aksjesparekontoen

Nettbank
Av .

Aksjesparekonto (ASK) er en bankkonto hvor privatpersoner kan kjøpe og selge aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond skattefritt. Eventuell gevinstinvesteringene eller utbetalt utbytte blir ikke skattlagt før de tas ut av aksjesparekontoen. Det gis heller ikke skattefradrag for tap før aksjesparekontoen avsluttes.

Ordningen med aksjesparekonto ble etablert 1. september 2017.

Formål

Formålet med ASK-ordningen er at det skal være lettere og mer attraktivt for privatpersoner å investere i aksjer. Fordelen med en aksjesparekonto er at privatpersoner kan kjøpe og selge aksjer, egenkapitalbevis og aksjeandeler uten at det utløses skatt på eventuell gevinst, i motsetning til tidligere da en måtte betale skatt ved hvert salg av aksjer eller fondsandeler. Heller ikke utbetalt utbytte utløser beskatning før det blir tatt ut av aksjesparekontoen.

Vilkår

Det er aksjer og egenkapitalbevis i børsnoterte selskaper som er hjemmehørende i EØS, som kan plasseres i aksjesparekonti. Også aksjefond som overføres til aksjesparekonti, må være hjemmehørende i EØS, og de må ha en aksjeandel på minimum 80 prosent.

En privatperson kan ha så mange aksjesparekonti han eller hun ønsker. Fra og med 2019 kan skatteytere med flere konti overføre verdipapirer mellom egne konti uten at det utløser beskatning. Verdipapirer på aksjesparekonto kan i tillegg overføres til den andre ektefellens aksjesparekonto ved skilsmisse og til arvingers aksjesparekonti i forbindelse med dødsboskifte uten at det medfører beskatning.

Det er også mulig å overføre en aksjesparekonto til ektefelle uten beskatning ved en skilsmisse. Likeledes kan en aksjesparekonto overføres til en arving. I begge tilfeller må overføring skje med skattemessig kontinuitet.

Innskudd, uttak og skatt

Overføring av eksisterende aksjer/andeler til en aksjesparekonto skattlegges som om aksjen/andelen blir realisert (solgt). Kontohaver blir da skattlagt for gevinst eller får fradrag for tap. Overføringen blir deretter ansett som et innskudd på aksjesparekontoen. En kan også ha kontanter stående på en aksjesparekonto, men disse kan ikke gjøres rentebærende.

Uttak av innskuddene fra aksjesparekonto er skattefrie, men det blir utlignet skatt for gevinst når uttak fra aksjesparekontoen overstiger de samlede innskuddsbeløpene (opprinnelig investerte beløp). Ved uttak av gevinst utlignes det skatt etter fratrekk for eventuelt skjermingsfradrag. Dersom en har tapt penger på aksje- eller fondsinvesteringene, kommer tapet til fradrag først ved opphør av aksjesparekontoen.

Ved opprettelsen av ASK-ordningen måtte investorer betale løpende utbytteskattutbytte som ble utbetalt til aksjesparekontoen. Utbyttet ble deretter regnet som innskudd. Fra og med 2019 ble ASK-ordningen utvidet slik at den også gir utsatt beskatning av utbytte. Det betyr at utbetalte utbytter og gevinster behandles likt skattemessig.

Overgangsordning

I forbindelse med opprettelsen av ASK-ordningen ble det vedtatt overgangsregler der det ble åpnet for at privatpersoner kunne overføre aksjer, egenkapitalbevis og aksjefondsandeler til aksjesparekonto uten at det utløste beskatning av en eventuell gevinst (se over). Kostprisen for disse aksjene/aksjeandelene ble regnet som innskudd og kunne tas ut av aksjesparekontoen skattefritt.

Overgangsordningen betød at en slapp å betale skatt for gevinst når en overførte aksjer/aksjefond til kontoen, men en måtte betale skatt av gevinst når denne ble tatt ut av kontoen. Overgangsordningen medførte altså ikke skattefritak for gevinster på aksjer og fond som ble overført til en aksjesparekonto, men en skatteutsettelse. De overførte aksjene, fondsandelene og egenkapitalbevisene ble behandlet som om de var kjøpt innenfor ASK-ordningen. Overgangsordningen gjaldt til ut 2019.

Tilbydere

Aksjesparekonto tilbys av banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond. Disse har ansvar for skatterapporteringen av aksjesparekonti.

Omfang

Skattestatistikken for 2019 viste at 536 900 nordmenn var oppført med en aksjesparekonto, og 39 prosent av disse var kvinner. 17,5 av alle husholdninger var oppført med minst en konto. Verdien av formuen plassert i aksjesparekonto var til sammen på omkring 191 milliarder kroner, og kvinner eide 26 prosent av dette.

Statistikk fra Verdipapirfondenes forening (VFF) viser at det pr desember 2022 var opprettet i overkant av 1 million aksjesparekonti. Det var plassert aksjefond til en verdi på 218 milliarder kroner på disse kontiene (plasseringer i enkeltaksjer kommer i tillegg). Dette utgjorde 81 prosent av privatpersoners totale forvaltningskapital i aksjefond.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg