C6H5−C2H5, fargeløs væske, frysepunkt −95 °C, kokepunkt 136 °C. Viktig mellomprodukt i den petrokjemiske industri. Teknisk fremstilling fra benzen og etylen under anvendelse av en katalysator. Etylbenzen benyttes nesten utelukkende til fremstilling av styren, et kjemisk mellomprodukt som er råstoff ved produksjon av polystyren.