Helt til slutten av 1980-årene var utdanningssystemet integrert i det sovjetiske. Grunnskolen er 6-årig, etterfulgt av 2-årig ungdomsskole og 3-årig videregående skole. Siden selvstendigheten i 1991 har omfattende forandringer vært foretatt, spesielt med hensyn til den ideologiske forankringen av undervisningen. I tillegg er det blitt lagt langt større vekt på georgisk språk, historie og kultur i skolen. Det finnes 26 høyere utdanningsinstitusjoner i landet, hvorav 8 er universiteter, bl.a. i Tbilisi (grunnlagt 1918), et teknisk universitet i Tbilisi (1922/1990) og i Sukhumi (1985). Det finnes over 200 private utdanningsinstitusjoner i landet.