Serbias politiske system

Serbias nasjonalforsamling, Narodna skupština, holder til i denne bygningen.
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

Artikkelstart

Republikken Serbia er en stat med ni millioner innbyggere. Den nåværende grunnloven ble vedtatt i 2006, da Serbia ble en selvstendig stat etter oppløsning av unionen med Montenegro (Serbia og Montenegro).

Politiske organer

Serbia er en republikk med et parlamentarisk styresett. Landets statsoverhode er en folkevalgt president som blir valgt ved hemmelig avstemning gjennom et direkte valg med to valgomganger. Serbias president blir valgt for en femårsperiode, og kan etter loven sitte i to valgperioder.

Lovgivende makt ligger hos nasjonalforsamlingen (Narodna skupština), som består av 250 medlemmer. Disse velges ved hemmelig avstemning gjennom et proporsjonalt representasjonssystem. Parlamentsvalg avholdes hvert fjerde år.

Utøvende myndighet i Serbia utøves av regjeringen, ledet av statsministeren. Regjeringen i Serbia består av statsminister, visestatsministre og statsråder. Statsministeren utnevnes av landets president i samråd med nasjonalforsamlingen. Kandidater til stillingen som statsminister skal presentere sitt program til nasjonalforsamlingen og fremlegge en liste over potensielle ministere til en ny regjering. Regjeringen skal anses valgt dersom flertallet av det totale antall representanter i nasjonalforsamlingen godkjenner denne sammensetningen.

Serbia har et flerpartisystem, med mange politiske partier som konkurrerer i én landsomfattende valgkrets. Partiene har liten mulighet til å utøve makt alene, noe som ofte resulterer i dannelsen av koalisjonsregjeringer. Valgene holdes på parlamentarisk, provinsielt og lokalt nivå hvert fjerde år, mens presidentvalget avholdes hvert femte år. Terskelen for å komme inn i parlamentet er på 5 prosent, men det er ingen minimumsterskel for politiske partier som representerer koalisjoner av etniske minoriteter.

Juridisk myndighet utøves av det serbiske rettsvesenet. Rettssystemet består av domstoler som tolker og anvender loven, og som er uavhengig av både utøvende og lovgivende makt. Systemet inkluderer en forfatningsdomstol, Høyesterett samt regionale og lokale domstoler.

I 2005 innførte Serbia en ordning med ombudsmann (zaštitnik građana).

Ifølge grunnloven har Serbia to autonome (selvstyrte) områder (autonomne pokrajine), Vojvodina og Kosovo og Metohija. I praksis har Kosovo og Metohija etter 1999 ikke vært en del av Serbias politiske system. Kosovo ble en selvstendig stat i 2008, men selvstendigheten er ikke anerkjent av Serbia.

Historikk

Serbia var et fyrstedømme som fikk sin første grunnlov i 1835 (Sretenjski ustav), og kongedømme fra 1882 til 1918, da landet ble en del av Kongeriket av serbere, kroater og slovenere, fra 1928 Kongeriket Jugoslavia. Serbia ble en delrepublikk i Den føderative folkerepublikken Jugoslavia i 1945, fra 1963 kalt Den sosialistiske føderative republikken Jugoslavia (SFRJ), styrt av Josip Broz Tito og det jugoslaviske kommunistpartiet. Etter oppløsningen av Jugoslavia i 1992 har Serbia vært del av en statsdannelse som har endret navn og profil flere ganger.

Folkerepublikken Serbia, 1945–1963

I 1946 ble grunnloven for Den føderative folkerepublikken Jugoslavia (FNRJ) vedtatt. Folkerepublikken Serbia ble en av landets seks delrepublikker og fikk sin egen grunnlov i 1947.

Den sosialistiske republikken Serbia, 1963–1992

I 1963 fikk Jugoslavia ny grunnlov og skiftet navn til Den sosialistiske føderative republikken Jugoslavia (SFRJ). Serbia fikk betegnelsen Den sosialistiske republikken Serbia (SRS).

Grunnloven av 1974 desentraliserte makten til delrepublikkene og de autonome provinsene.

Autonome provinser

Ifølge Folkerepublikken Serbias grunnlov av 1947 hadde Serbia en autonom provins, Vojvodina og et autonomt distrikt, Kosovo. I 1963 fikk Kosovo (kalt Kosovo og Metohija, forkortet Kosmet) status som autonom provins på lik linje med Vojvodina. Som et resultat av grunnloven av 1974, fikk de to provinsene vetorett (navnet Kosovo og Metohija ble forandret til bare Kosovo), og ble i praksis likestilt med de øvrige delrepublikkene i beslutningsprosessene i Jugoslavia. Etter Titos død i 1980 gikk de serbiske kommunistlederne inn for å begrense selvstendigheten til Kosovo og Vojvodina, og for å føre dem under mer sentralisert kontroll fra Beograd. Under Slobodan Milošević mistet Kosovo sin autonome status i 1989, og ble underlagt direkte styre fra Beograd. Vojvodina hadde en viss autonomi som serbisk provins med en egen valgt provinsforsamling og provinsregjering, men også Vojvodinas autonome status ble svekket som følge av Miloševićs styre.

Grunnloven av 1990

Etter det jugoslaviske kommunistpartiets oppløsning i januar 1990, ble det avholdt flerpartivalg i Serbia. Grunnloven av 1990 erklærte i realiteten Serbia som en uavhengig stat. Serbia var ikke lenger bundet av den jugoslaviske grunnloven. Dette var det første skritt mot oppløsning av den jugoslaviske forbundsrepublikken.

Forbundsrepublikken Jugoslavia (SRJ), 1992–2003

I 1992 vedtok Serbia og Montenegro å gå sammen i en ny føderasjon, Forbundsrepublikken Jugoslavia (SRJ). En ny grunnlov trådte i kraft samme år. SRJ ønsket å bli oppfattet som en etterfølgerstat av Den sosialistiske føderative republikken Jugoslavia etter at Slovenia, Kroatia, Bosnia-Hercegovina og Nord-Makedonia erklærte seg selvstendige. Men internasjonalt var det vanskelig for SRJ å bli anerkjent. De andre jugoslaviske etterfølgerstatene motsatte seg også at SRJ skulle anses som SFRJs rettmessige arvtaker med den overtakelse av ressurser og videreføring av medlemskap i internasjonale institusjoner som dette ville innebære.

I mai 1992 vedtok FNs sikkerhetsråd omfattende sanksjoner mot Jugoslavia grunnet føderasjonens rolle i krigen i Bosnia. Disse sanksjonene stod ved lag i nesten fire år, til våren 1996. Jugoslavia ble fratatt medlemskapet i FN i september 1992, og landets medlemskap i andre internasjonale organisasjoner ble lagt på is. Etter at Slobodan Milošević ble fjernet fra makten i Serbia i 2000, anerkjente de nye serbiske myndighetene Badinter-kommisjonens uttalelse om delt etterfølgerrett for alle de tidligere jugoslaviske delrepublikkene, og Serbia ble 2. november 2000 igjen medlem av FN.

Ifølge forfatningen av 1992 var SRJ formelt en demokratisk forbundsrepublikk. Litt nedsettende ble det nye landet kalt «Rest-Jugoslavia». Under Slobodan Miloševićs ledelse, dominerte Serbia SRJ fullstendig, og forbundsorganene var derfor av underordnet betydning. Den føderale presidenten, som hadde liten makt, ble utnevnt av forbundsforsamlingen. De to føderale republikkene var formelt demokratiske, med lovgivende myndighet lagt til folkevalgte republikkforsamlinger (250 medlemmer i Serbia, 85 i Montenegro). Utøvende makt lå hos de folkevalgte presidentene i republikkene. Det var republikkenes presidenter som preget politikken, også på forbundsnivå, spesielt den serbiske presidenten Slobodan Milošević.

Implementering av Sikkerhetsrådets resolusjon 1244 i kjølvannet av NATOs intervensjon i 1999, plasserte Kosovo under det internasjonale samfunnets midlertidige administrasjon, mens ytterligere status forble uavklart. Serbia mistet muligheten for direkte innflytelse i Kosovo etter 1999, men har fortsatt å insistere på sin suverenitet i Kosovo. Serbia har vist til referansen i Resolusjon 1244 om «suverenitet og den territoriale integriteten til Den føderale republikken Jugoslavia» som en garanti for dens fortsatte krav til Kosovo, selv etter at republikken Jugoslavia hadde opphørt å eksistere.

Statsforbundet Serbia og Montenegro, 2003–2006

I 2003 fikk statsforbundet en ny forfatning og skiftet samtidig navn til Serbia og Montenegro (Državna zajednica Srbija i Crna Gora). Under den nye forfatningen ble båndene mellom de to republikkene løsere, og det ble blant annet åpnet for at republikkene kunne tre ut av statsforbundet etter tre år. Forbundspresidenten hadde en regjering på bare fem medlemmer som arbeidet med utenriks- og forsvarspolitikk, økonomi, menneskerettigheter og minoritetsspørsmål. Et ettkammer-parlament med 126 direkte valgte medlemmer ble opprettet (91 serbiske, 35 montenegrinske), men Montenegro ville ikke være med på et felles valg til nasjonalforsamlingen i 2005 og foreslo i stedet at statsforbundet skulle oppløses. Begge republikkene fortsatte med egne parlament, regjeringer og presidenter.

En folkeavstemning i Montenegro mai 2006 gav flertall for uavhengighet, og 3. juni 2006 erklærte Montenegro seg selvstendig. Fra juni 2006 er Serbia og Montenegro to separate, selvstendige stater.

Republikken Serbia, 2006–

Etter at Montenegro trådte ut av unionen i 2006, fortsatte Serbia i rollen som unionens formelle etterfølger, mens Montenegro søkte om eget medlemskap i FN og andre internasjonale organisasjoner.

17. februar 2008 løsrev Kosovo seg og erklærte sin uavhengighet fra Serbia.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg