Serbias samtidshistorie er landets historie etter 2006. Fra 1992 til 2006 var Serbia i forbundsrepublikk med Montenegro, kalt Serbia og Montenegro. Sommeren 2006 ble Serbia på nytt et selvstendig land, da Montenegro forlot unionen etter en folkeavstemning.Det selvstendige Serbia omfatter også det autonome området Vojvodina. Inntil februar 2008 var også provinsen Kosovo-Metohija en del av Serbia. Hele artikkelen