Serbias historie

Serbias historie er landets historie frem til 1918. Den første serbiske statsdannelsen skjedde på 1000-tallet, og den serbiske middelalderstaten nådde sitt høydepunkt på 1300-tallet. I slaget på Kosovosletta 28. juni 1389 falt den serbiske fyrsten, og Serbia ble en provins under Det osmanske riket. Dette styret varte i nesten 500 år. Først i 1878 ble Serbia anerkjent som selvstendig stat.I 1918 ble Serbia en del av Serbernes, kroatenes og slovenernes kongerike, fra 1929 kalt Jugoslavia. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Serbias historie

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 1 kategorier:

  1. Serbias samtidshistorie

Inneholder 31 artikler: