Den første serbiske statsdannelsen skjedde på 1000-tallet, og den serbiske middelalderstaten nådde sitt høydepunkt på 1300-tallet. I slaget på Kosovosletta 28. juni 1389 falt den serbiske fyrsten, og Serbia ble en provins under Det osmanske riket. Dette styret varte i nesten 500 år. Først i 1878 ble Serbia anerkjent som selvstendig stat. I 1918 ble Serbia en del av Serbernes, kroatenes og slovenernes kongerike, fra 1929 kalt Jugoslavia. Hele artikkelen