Rebekka, kvinnenavn, hebraisk Ribqā, 'snare'. Brukt i Norge siden 1600-tallet. Navnedag 1. oktober.