Utenrikskomiteen, tidligere en av Stortingets faste komiteer. Komiteen ble avskaffet i 2009, da den ble slått sammen med Forsvarskomiteen til Utenriks- og forsvarskomiteen.