Vegetasjon og flora i Sveits er mangfoldig og preget av at landet ligger innenfor flere klimasoner. De vesteuropeiske eike- og bøkeskogene kommer inn i vest, mens det i de østlige delene vokser skoger av lerk og agnbøk. Det er utstrakte granskoger i nordlige, høyereliggende områder, mens Alpenes sørskråninger har skoger av ekte kastanje. De mest interessante floraelementene finnes i fjellfloraen, med en rik og variert flora av fjellplanter med relasjoner til andre fjellområder og til arktiske strøk. Mange av fjellplantene er imidlertid spesielle for Alpene (endemiske). Issoleie vokser opp til 4275 moh. på Finsteraarhorn, og er den høyestvoksende frøplante i Europa. Skoggrensen går ved ca. 1800 moh. i Nord-Sveits og ved ca. 2300 moh. på gunstige steder i Sør-Sveits. Dette gjelder barskogen. Løvskogen når rundt regnet 500 m lavere. Snøgrensen ligger på ca. 2500 moh. i Nord-Sveits, ca. 3200 moh. i Valais.