Peter Huchel, tysk lyriker. I 1971 forlot han Øst-Tyskland og flyttet til Vest-Tyskland. Hans produksjon er ikke stor, men regnes som betydelig. Typiske motiver i hans lyrikk er naturopplevelser, barndomsminner og reiseinntrykk. Huchel utviklet etter hvert en meget selvstendig lyrisk form. Naturelementene settes sammen til større enheter og uttrykker i sin melankoli og djervhet realistiske, menneskelige erfaringer. Særlig motivene fra nordlige landskaper åpner et humant perspektiv: de er grenseområdet for menneskelig selvbevarelse. Her hører også de fattige og undertrykte mennesker hjemme som Huchel stadig uttrykker sin sympati for. Han skrev også hørespill. Til diktsamlingene hører Chausseen, Chausseen (1963), Die Sternenreuse, Gedichte 1925–1947 (1967), Gezählte Tage (1972), Die neunte Stunde, Gedichte 1972–77 (1977). Gesammelte Werke (2 bd., 1984). Utvalgte dikt i norsk gjendiktning Den dagen jeg går bort (1999).