Ministerråd er en tittel fra 1969 i utenrikstjenesten. Ministerråd kan bli brukt for nestkommanderende ved enkelte større utenriksstasjoner (ambassader og faste delegasjoner til internasjonale organisasjoner), hvor det er en eller flere ambassaderåder eller hvor det av andre grunner vil være ønskelig med en høyere rang for sjefens stedfortreder. Flere stater har en slik ordning.