Ekspedisjonssjef er tittelen for en avdelingssjef i et norsk departement eller i Riksrevisjonen. Ekspedisjonssjef er den nest høyeste stillingen i embetsverket etter departementsråd. Før 1899 var den alminnelige betegnelse ekspedisjonssekretær, idet bare sjefene for enkelte særlige administrasjonsgrener hadde tittelen ekspedisjonssjef.