Norges Pelsdyralslag, stiftet 1926, organisasjon som skal ivareta norske pelsdyroppdretteres næringsinteresser og fremme rev- og minkavl og annen pelsdyravl i Norge. Dette søkes oppnådd ved rådgivning, laboratoriedrift, utstillinger og omsetning av fôr, teknisk utstyr og pelsskinn. Hovedkontor i Oslo. Ca. 650 pelsdyrgårder (2005). Laget eier og driver Oslo Skinnauksjoner S/L, som er lagets salgsselskap for skinnomsetning. Sammen med oppdretternes organisasjoner i Danmark, Finland og Sverige drives markedsføring på det internasjonale marked med SAGA som varemerke for skandinaviske kvalitetsskinn.