Universitetsområde, særlig når det ligger utenfor selve byens sentrum, f.eks. «Blindern-campusen» i Oslo.