Prorektor, universitetsrektors stedfortreder. Ved norske universiteter og høyskoler velges som regel prorektor for samme periode (4 år) og på samme måte som rektor.