Laila, kvinnenavn, ble kjent og populært gjennom J. A. Friis' fortelling om Lajla (Fra Finnmarken, 1881), og det har vært vanlig å anta at det var et samisk navn og tilsvarte finsk Aila, 'den hellige'. Det er imidlertid trolig at Friis kjente til det arabiske navnet Layla og brukte det, lett endret. Finske navnebøker oppgir norsk opprinnelse. Navnedag 27. februar.