Lubna Jaffery

Kulturdepartementets øverste leder er kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Lubna Jaffery
Av /NTB.

Kultur- og likestillingsdepartementet har ansvaret for regjeringens politikk på områder som kultur, likestilling, idrett, og medier.

Kulturdepartementets øverste leder er statsråd Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet, som har tittelen kultur- og likestillingsminister.

Organisering

Kulturdepartementet består av seks fagavdelinger: administrasjonsavdelingen, kulturvernavdelingen, medie- og kunstavdelingen, sivilsamfunn- og idrettsavdelingen, avdeling for likestilling, diskriminering og internasjonale saker og kommunikasjonsavdelingen.

Underliggende virksomheter under Kulturdepartementet er blant annet Kulturdirektoratet, Norsk tipping, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Arkivverket, Lotteri- og stiftelsessystemet, Medietilsynet, Nasjonalbiblioteket, Norsk filminstitutt og Språkrådet.

Politiske utviklingstrekk

Et gjennomgående trekk i norsk kulturpolitikk har vært kulturlivets streben etter trygge økonomiske kår og for å bli anerkjente institusjoner med god offentlig finansiering.

Blant de største reformene de siste tredve årene har vært oppløsningen av statskirken, omleggingen av museumssektoren og et kraftig løft i finansieringen av kultursektoren i årene 2005–2013.

Oppløsningen av statskirken var en lang prosess som lenge ble ledet av Kulturdepartementet, men da prosessen skulle fullføres i 2019 var tros- og livssynssakene overført til Barne- og familiedepartementet.

Omleggingen av museumssektoren førte til at over 300 museer ble konsolidert til sytti enheter, og har ført museene tettere på de sentrale politiske prosessene på en viss bekostning av deres uavhengighet.

Kulturløft og kvalitetsfokus

Kulturløftet som regjeringen Stoltenberg II gjennomførte førte til en fordobling av kulturbudsjettene til vel 10 milliarder i 2013. Denne satsingen på kultur ble fulgt av denne regjeringens understreking av visse politiske og samfunnsmessige målsettinger for kulturen.

Kulturløftet innebar en styrking av infrastrukturen på kulturfeltet, blant annet bygging av mange nye kulturhus rundt om i landet. Men da kulturløftet ble evaluert av det såkalte Enger-utvalget var en av konklusjonene at fokuset framover burde gå mer i retning av kvalitet.

Med regjeringen Solberg ble fokuset derfor dreid mer i retningen av kvalitet i kulturen og at kulturlivet skulle være fritt fra politiske styring. Det ble i tillegg lagt mer vekt på at kulturlivet også skulle være en næring.

Kulturdepartementets økende innflytelse på kultursektoren har preget kultursektoren gjennom alle år. I de senere årene har omorganiseringen av Norsk kulturråd fra et organ som Stortinget hadde stor innflytelse over, til å bli et direktorat (fra 2023) underlagt departementet markert departementets sentrale innflytelse.

Også i idrettspolitikken har departementet stor innflytelse blant annet via eierskapet til Norsk tipping som fordeler betydelig midler til både sport og kultur. Den statlige idrettspolitikken finansieres ved tilskudd til lokale idrettslag og gjennom bygging av idrettsanlegg. Til gjengjeld må idrettsorganisasjonene forplikte seg på idrettspolitiske målsettinger som f.eks. krever satsing på breddeidrett og at flest mulig, spesielt barn og unge skal være aktive med idrett.

Historikk

Departementets historie går tilbake til 1818 da Kirke- og undervisningsdepartementet ble opprettet. Senere ble det omdøpt flere ganger, blant annet i 1982 da det ble Kultur- og vitenskapsdepartementet. Dette var navnet fram til 1990 da departementene ble reorganisert og to ny departement ble opprettet: Kirke- og kulturdepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet. Det ble en ny omorganisering i 1991 som resulterte i dannelsen av henholdsvis Kulturdepartementet og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. I 2002 ble ansvarsområdene i disse to departementene igjen samlet i et Kultur- og kirkedepartement, og fra 2010 er navnet igjen Kulturdepartementet.

Fra 2019 ble likestillingssaker overført fra Barne- og familiedepartementet, samtidig som kirke- tross og livssynssaker ble overført andre veien.

For en oversikt over statsråder i Kulturdepartementet, se artikkelen statsråder i Norge.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

Kommentarer (4)

skrev Ingunn Ikdahl

Fra januar 2019 ligger også likestillingspolitikken her, det fortjener vel å nevnes.

svarte Andreas Tjernshaugen

Takk for kommentaren. Den er for lengst fulgt opp, legger det bare til her for oversiktens skyld.

svarte Ingunn Ikdahl

Flott. Kanskje du også kan få med at det er en "Avdeling for likestilling, diskriminering og internasjonale saker", og at både "Likestillings- og diskrimineringsombudet" og "Diskrimineringsnemnda" er underliggende etater?

svarte Arild Aspøy

Takk for tipset. Da har vi gjort de endringene du etterlyste.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg