Krabbe, danske, svenske og norske slekter, bl.a.:

1. Krabbe af Østergård, dansk adelsslekt som førte en sølv bjelke i rødt felt i sitt våpen. Slektens første kjente mann, Niels Mikkelsen (nevnt 1336), var farfars far til riksråd Morten Krabbe (død 1483) til Bustrup. Fra hans sønner ridder Mogens Krabbe (død 1505) til Bustrup, Glob Krabbe (død 1535) til Østergård og Mikkel Krabbe (død 1523) til Vesløsgård stammer slektens hovedlinjer. En annen sønn, Niels Krabbe til Tandrup, var far til kansler Mogens Krabbe (død 1542).

Mogens Krabbe (død 1505) var far til riksmarsk Tyge Krabbe (1474–1541), som igjen var far til den lærde riksråd Erik Krabbe (1510–64) til Bustrup, Mogens Krabbe (1513–64) til Vegholm og dikteren fru Elsebe Krabbe (1514–78; gift med Peder Skram). Fra førstnevnte stammer bl.a. geheimestatsminister Otte Krabbe (1641–1719) til Holmegård. Mogens Krabbe til Vegholm var farfar til stattholder i Norge Iver Krabbe (1602–66) til Jordberga og landkommissær i Skåne Niels Krabbe (1603–63) til Skällinge. Iver Krabbe var far til Jørgen Krabbe (1633–78) til Krageholm, som ble introdusert på det svenske Riddarhuset 1664 og fikk friherretittel 1676. Denne slektsgren døde ut i Danmark 1878, men lever fortsatt i Storbritannia.

Mikkel Krabbe (død 1523) var farfars far til stattholder i Norge Gregers Krabbe (1594–1655) til Torstedlund.

2. Krabbe af Damsgård, dansk adelsslekt som førte to sølv skråbjelker i rødt felt i sitt våpen. Slektens første kjente mann Christen Krabbe (ca. 1480 – etter 1552) til Damsgård var farfars farfars far til godseier Ole Krabbe (1656–1728) til Bjerre, som ble stamfar til to danske grener og en norsk gren. Til den eldre danske gren hører bl.a. forsvarsminister Christopher Krabbe (1833–1913) og islandsk minister i København Jón Krabbe (1874–1964). Slektens norske gren stammer fra Ole Krabbes sønn oberstløytnant Frederik Christian Krabbe (1713–76), som var far til kommandørkaptein Peter Greis Krabbe (1755–1807) og oberst Ole Krabbe (1758–1826).

3. Krabbe af Svaneby, svensk adelsslekt som stammer fra ekteskapet mellom Torbjørn Arvidssøn (død før 1525) og Gunhild Bengtsdatter Krabbe (se nedenfor (4)). Deres sønner var Anders Krabbe (død ca. 1568) til Ek og Bengt Krabbe (død ca. 1543). Førstnevntes etterslekt ble introdusert på det svenske Riddarhuset 1625.

4. Krabbe fra Halland, dansk adelsslekt som er kjent siden 1473, da Bent Krabbe var landsdommer i Nørrehalland. Han ble riksråd 1496. Hans datter Magdalena var gift med Bo Olsson (Oxehuvud), og søsterdatteren Gunhild Bengtsdatter var gift med Torbjørn Arvidssøn (død før 1525; se ovenfor (3)).

5. Krabbe fra Halland og Båhuslen, dansk-norsk adelsslekt som antakelig stammer fra slekten Krabbe fra Halland (se ovenfor (4)). Slektens første kjente mann var landsdommer i Halland Oluf Lauritssøn til Råø (nevnt 1537–54). Han var farfar til Lauritz Erikssøn (nevnt 1606–25), hvis barn alle brukte navnet Krabbe. Blant disse var kaptein ved Båhus regiment Peder Krabbe Lauritssøn til Olsnes og Anna Krabbe, gift med Henrik Erikssøn Pontoppidan.

6. Krabbe fra Oslo, norsk adelsslekt som stammer fra Jesse Krabbe (nevnt 1408), fogd hos biskop Jakob av Oslo. En sønnesønn av ham kan være kjøgemester hos drottseten Sigurd Jonsson, senere rådmann i Oslo Jens (el. Jesse) Jeppsson (nevnt 1444–82).

7. Krabbe fra Ribe, dansk-norsk adelsslekt som stammer fra borgermester i Ribe Niels Krabbe (død 1554). Han var far til Nils Krabbe (død 1581), som var forlenet med Gile på Toten. Hans søstersønn var byfogd i Fredrikstad Krabbe Franssøn (død 1624).

8. Krabbe fra Trøndelag, norsk adelsslekt hvis første kjente mann var kannik ved Nidaros domkirke, senere biskop av Skålholt Jon Staffanson Krabbe (død 1465). Hans brorsønn var sannsynligvis Staffan Mogensson Krabbe (død ca. 1522).

9. Krabbe, finsk-svensk adelsslekt som uten bevis hevdet at den stammet fra slekten Krabbe af Svaneby, og derfor ble adlet 1779. Slekten bodde i Finland ved atskillelsen fra Sverige 1809, og den ble 1818 introdusert på det finske ridderhus, og har siden ikke vært representert i Sverige. Slektens siste medlemmer forsvant i Russland etter revolusjonen 1917.

10. Krabbe, norsk borgerlig slekt som kan stamme fra slekten Krabbe fra Trøndelag (se ovenfor (8)). Slektens første kjente mann er sogneprest i Stangvik Lauritz Nilssøn Krabbe (død 1619). Hans sønner var residerende kapellan i Surnadal Hans Krabbe (1595–1661), sogneprest i Aure, prost i Nordmøre Peder Krabbe (1596–1686) og Nils Krabbe (f. 1607). Fra Lauritz Krabbe stammer antagelig enkelte personer med navnet Krabbe, f.eks. kaptein Ole Krabbe (død 1682).

En dansk borgerlig slekt Krabbe stammer fra prost Jens Peder Krabbe (ca. 1650–98). Han var farfars far til diplomaten, geheimestatsminister Hans Krabbe-Carisius (1771–1845), som forhandlet frem oppgjøret om den dansk-norske statsgjeld etter 1814.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.