Krabbe

Stattholder i Norge fra 1651, Gregers Krabbe, tilhørte slekten Krabbe av Østergård. Maleri fra cirka 1640-1655. Bilde fra Norsk biografisk leksikon.

Gregers Krabbe
Av /※.

Artikkelstart

Krabbe er navnet på flere danske, svenske og norske slekter.

Krabbe af Østergård

Krabbe af Østergård var en dansk adelsslekt som førte en sølv bjelke i rødt felt i sitt våpen. Slektens første kjente mann, Niels Mikkelsen (nevnt 1336), var farfars far til riksråd Morten Krabbe (død 1483) til Bustrup. Fra hans sønner ridder Mogens Krabbe (død 1505) til Bustrup, Glob Krabbe (død 1535) til Østergård og Mikkel Krabbe (død 1523) til Vesløsgård stammer slektens hovedlinjer. En annen sønn, Niels Krabbe til Tandrup, var far til kansler Mogens Krabbe (død 1542).

Mogens Krabbe (død 1505) var far til riksmarsk Tyge Krabbe (1474–1541), som igjen var far til den lærde riksråd Erik Krabbe (1510–1564) til Bustrup, Mogens Krabbe (1513–1564) til Vegholm og dikteren fru Elsebe Krabbe (1514–1578; gift med Peder Skram). Fra førstnevnte stammer blant andre geheimestatsminister Otte Krabbe (1641–1719) til Holmegård.

Mogens Krabbe til Vegholm var farfar til stattholder i Norge Iver Krabbe (1602–1666) til Jordberga og landkommissær i Skåne Niels Krabbe (1603–1663) til Skällinge. Iver Krabbe var far til Jørgen Krabbe (1633–1678) til Krageholm, som ble introdusert på det svenske Riddarhuset i 1664 og fikk friherretittel i 1676. Denne slektsgrenen døde ut i Danmark i 1878, men lever fortsatt i Storbritannia.

Mikkel Krabbe (død 1523) var farfars far til stattholder i Norge Gregers Krabbe (1594–1655) til Torstedlund.

Krabbe af Damsgård

Krabbe af Damsgård var en dansk adelsslekt som førte to sølv skråbjelker i rødt felt i sitt våpen. Slektens første kjente mann Christen Krabbe (cirka 1480–etter 1552) til Damsgård var farfars farfars far til godseier Ole Krabbe (1656–1728) til Bjerre, som ble stamfar til to danske grener og en norsk gren. Til den eldre danske grenen hører blant andre forsvarsminister Christopher Krabbe (1833–1913) og islandsk minister i København Jón Krabbe (1874–1964).

Slektens norske gren stammer fra Ole Krabbes sønn oberstløytnant Frederik Christian Krabbe (1713–1776), som var far til kommandørkaptein Peter Greis Krabbe (1755–1807) og oberst Ole Krabbe (1758–1826).

Krabbe af Svaneby

Krabbe af Svaneby var en svensk adelsslekt som stammer fra ekteskapet mellom Torbjørn Arvidssøn (død før 1525) og Gunhild Bengtsdatter Krabbe (se nedenfor). Deres sønner var Anders Krabbe (død cirka 1568) til Ek og Bengt Krabbe (død cirka 1543).

Førstnevntes etterslekt ble introdusert på det svenske Riddarhuset i 1625.

Krabbe fra Halland

Krabbe fra Halland var en dansk adelsslekt som er kjent siden 1473, da Bent Krabbe var landsdommer i Nørrehalland. Han ble riksråd i 1496. Hans datter Magdalena var gift med Bo Olsson (Oxehuvud), og søsterdatteren Gunhild Bengtsdatter var gift med Torbjørn Arvidssøn (død før 1525; se ovenfor).

Krabbe fra Halland og Båhuslen

Krabbe fra Halland og Båhuslen var en dansk-norsk adelsslekt som antakelig stammer fra slekten Krabbe fra Halland (se ovenfor). Slektens første kjente mann var landsdommer i Halland Oluf Lauritssøn til Råø (nevnt 1537–1554). Han var farfar til Lauritz Erikssøn (nevnt 1606–1625), hvis barn alle brukte navnet Krabbe. Blant disse var kaptein ved Båhus regiment Peder Krabbe Lauritssøn til Olsnes og Anna Krabbe, gift med Henrik Erikssøn Pontoppidan.

Krabbe fra Oslo

Krabbe fra Oslo var en norsk adelsslekt som stammer fra Jesse Krabbe (nevnt 1408), fogd hos biskop Jakob av Oslo. En sønnesønn av ham kan være kjøgemester hos drottseten Sigurd Jonsson, senere rådmann i Oslo Jens (eller Jesse) Jeppsson (nevnt 1444–1482).

Krabbe fra Ribe

Krabbe fra Ribe var en dansk-norsk adelsslekt som stammer fra borgermester i Ribe Niels Krabbe (død 1554). Han var far til Nils Krabbe (død 1581), som var forlenet med Gile på Toten. Hans søstersønn var byfogd i Fredrikstad Krabbe Franssøn (død 1624).

Krabbe fra Trøndelag

Krabbe fra Trøndelag var en norsk adelsslekt hvis første kjente mann var kannik ved Nidaros domkirke, senere biskop av Skålholt Jon Staffanson Krabbe (død 1465). Hans brorsønn var sannsynligvis Staffan Mogensson Krabbe (død cirka 1522).

Krabbe (svensk-finsk slekt)

Krabbe var en finsk-svensk adelsslekt som uten bevis hevdet at den stammet fra slekten Krabbe af Svaneby, og derfor ble adlet i 1779. Slekten bodde i Finland ved atskillelsen fra Sverige i 1809, og den ble i 1818 introdusert på det finske ridderhus, og har siden ikke vært representert i Sverige.

Slektens siste medlemmer forsvant i Russland etter den russiske revolusjonen i 1917.

Krabbe (norsk slekt)

Krabbe var en norsk borgerlig slekt som kan stamme fra slekten Krabbe fra Trøndelag (se ovenfor). Slektens første kjente mann er sogneprest i Stangvik Lauritz Nilssøn Krabbe (død 1619). Hans sønner var residerende kapellan i Surnadal Hans Krabbe (1595–1661), sogneprest i Aure, prost i Nordmøre Peder Krabbe (1596–1686) og Nils Krabbe (født 1607).

Fra Lauritz Krabbe stammer antagelig enkelte personer med navnet Krabbe, for eksempel kaptein Ole Krabbe (død 1682).

Krabbe (dansk slekt)

En dansk borgerlig slekt Krabbe stammer fra prost Jens Peder Krabbe (cirka 1650–1698). Han var farfars far til diplomaten, geheimestatsminister Hans Krabbe-Carisius (1771–1845), som forhandlet frem oppgjøret om den dansk-norske statsgjelden etter 1814.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg