Tyge Krabbe, dansk adelsmann og riksråd. Han var hovedmann i sammensvergelsen mot Christian 2 og ble riksmarsk 1523. Som katolikk mistet han sin innflytelse etter at Christian 3 innførte reformasjonen 1536.