Jaroslav Durych, tsjekkisk forfatter og lege. Tilhørte den moderne tsjekkiske diktnings katolske fløy. Han utgav skuespill, diktsamlinger, essays og romaner. Den såkalte Wallenstein-trilogien Bloudění (1929, dansk overs. Kaos, 1937), med emne fra 30-årskrigens tid, er båret av en mektig fantasi og en visjonær evne til historisk innlevelse. I 1940 kom Unyttige tjenere, om jesuittenes skolering og deres misjon i Sør-Amerika og Japan på 1600-tallet, som første del av et 4-binds verk som utkom posthumt i Roma 1969. I Tsjekkoslovakia ble Durychs verker ikke utgitt etter 1948, med unntak av en kort periode omkring 1968; da utkom bl.a. romanen Guds regnbue (1969), et rystende bilde av menneskelivet i det avfolkede Sudetområde etter utvisningen av den tyske befolkningen i 1945. Etter 1989 har Durychs skrifter fått sin store renessanse. En del av hans etterlatte manuskripter er også blitt utgitt, bl.a. Den fortryllende vognen (1995), en stor historisk slektsroman om hans egne forfedre.