Sudetlandet, tysk riksdel 1938–45, omfattet vestre og nordre Böhmen og nordre Mähren i dagens Tsjekkia; 22 586 km2 med ca. 2,9 mill. innb., overveiende sudettyskere, som ble fordrevet i perioden 1945-47 i tråd med Beneš-dekretene. Hovedstad var Reichenberg (Liberec). Se sudettyskere.