Jan Anastasius Opasek, tsjekkisk lyriker, historiker og teolog. Medlem av benediktinerordenen, i 1939 prior i benediktinerklosteret på Břevnov i Praha. I 1949 ble han, sammen med de fleste katolske ledere, dømt til livsvarig fengsel, men han ble frigitt ved amnesti 1960, og emigrerte til Bayern i 1969. Opasek grunnla og var leder av den katolske økumeniske kulturorganisasjonen Opus bonum, som samler intellektuelle fra ulike europeiske land i arbeid for fred og menneskerettigheter. Fra 1990 var han igjen prior i sitt gamle kloster i Praha, og ledet restaureringen av det frem til tusenårsjubileet i 1997. Han har utgitt flere diktsamlinger, bl.a. Bildene (1974) og Aftenmusikk (1979), og meditasjonene Et liv med kurs mot sentrum (1978).