Statens Fiskarbank, tidligere norsk statseid bank opprettet i 1948 som en fortsettelse av Den Norske Stats Fiskeribank, som ble grunnlagt i 1919 og var virksom fra 1921. Banken hadde hovedkontor i Bergen og gav lån til fiske- og fangstfartøyer og fiskeredskap, samt driftskreditter til fiske og fangst. Den ble i 1997 integrert i Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), som fra 2004 er en del av Innovasjon Norge.