Særlovsselskap, statseid selskap som er opprettet i henhold til særskilt lov, i motsetning til statsaksjeselskap eller statsforetak. Et eksempel på særlovselskap er Vinmonopolet AS som er regulert i lov om Aktieselskapet Vinmonopolet av 19. juni 1931.