Næringsutvikling

Innovasjon, fornyelse; nyskapning; forandring; nye produkter, tjenester eller produksjonsprosesser; å bringe fram endringer i måten økonomiske goder eller andre verdier blir produsert på. Innovasjon er en betegnelse på menneskeskapt endring av verdiskapende aktiviteter.Vanligvis blir innovasjon sett som et økonomisk fenomen og defineres som en tilsiktet endring i produksjon av varer og tjenester.Innovasjon skiller seg fra tilpasninger som innebærer en skalering av eksisterende produksjon og som gjøres løpende av bedrifter og personer på bakgrunn av prisforandringer eller andre forhold, som for eksempel endret tilgang på innsatsfaktorer i produksjonen, eller økt etterspørsel.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Arne Isaksen

Universitetet i Agder

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 16 artikler: