Innovasjon er et nytt eller vesentlig endret produkt, tjeneste, produksjonsmåte, måte å organisere eller markedsføre aktivitet på, og som er tatt i bruk.

En innovasjon kan bygge på ny kunnskap, kreativ idé eller oppfinnelse. Dette regnes ikke som innovasjon før det resulterer i for eksempel et nytt produkt som er lansert på markedet eller en forbedret produksjonsmåte som er tatt i bruk. Innovasjon er å fornye eller lage noe nytt som skaper verdi for en virksomhet, samfunnet eller innbyggere.

Konkurranseevnen til virksomheter er avhengig av innovasjoner, i hvert fall over tid i høykostnadsland. Økonomisk utvikling i regioner og nasjoner er også i stor grad avhengig av innovasjoner, og ikke minst spredning av innovasjoner og at innovasjoner tas i bruk i store deler av samfunnet.

Ulike typer innovasjon

Innovasjonen kan eksempelvis resultere i en vare og vil da kalles for produktinnovasjon. Ifølge Innovasjonsundersøkelsen som gjennomføres annet hvert år av Statistisk Sentralbyrå (og tilsvarende i andre land) er en produktinnovasjon en vare eller tjeneste som er ny eller vesentlig forbedret med hensyn til dets egenskaper, tekniske spesifikasjoner, komponenter, brukervennlighet eller delsystemer.

Innovasjon kan også være mer abstrakt, som en tjeneste, eller en ny kombinasjon av vare og tjeneste. Videre kan innovasjon innebære en omforming av måten produksjonen av en vare eller tjeneste skjer på. Dette kalles en prosessinnovasjon.

Innovasjoner har også ulik nyhetsverdi. Småstegsinnovasjoner eller inkrementelle innovasjoner er en tjeneste, produksjonsmåte og liknende som er ny for en virksomhet. Innovasjon skal også være mer enn en endring, for eksempel nytt design på et produkt som mobiltelefon. Innovasjon betyr at det skapes noe kvalitativt nytt og det kan skje ved at virksomheter tar i bruk nye tekniske prinsipper, organiserer arbeid på nye måter eller benytter andre råvarer enn tidligere.

Radikale innovasjoner

Radikale innovasjoner er nytt for et marked og ikke kun for en virksomhet. I boka Innovation and entrepreneurship kategoriserer Bessant og Tidd radikale innovasjoner som nytt for verden. Nye vaksiner mot sykdommer er et godt eksempel på radikale innovasjoner. Bessnat og Tidd nevner også Toyotas produksjonssystem og andre ‘lean-strategier’ som eksempel på radikale innovasjoner.

Disruptive innovasjoner

Disruptive innovasjoner gjør produkter og tjenester mer tilgjengelige og rimeligere slik at de kan tas i bruk av større kundegrupper. Opprinnelig ble disruptive innovasjoner knyttet til de nederste segmentene av etablerte markeder der komplekse produkter og tjenester fra etablerte virksomheter har lite innpass. Men virksomheter med disruptive innovasjoner kan også konkurrere i helt nye markeder der kunder ikke har benyttet tidligere generasjoner av tilsvarende produkter og tjenester.

Ofte henger de ulike formene for innovasjon sammen. For eksempel vil endring av nytt produkt og utvikling av en ny prosess ofte skje samtidig med at en utvikler nye markeder og behov.

Resultat og prosess

Innovasjon kan forstås som resultater, for eksempel det nye eller endrede produktet som er introdusert på markedet. Men innovasjon forstås også som prosessen fram mot resultatet, det vil si utvikling av nye ideer og kunnskap, hvordan ideer og kunnskap blir foredlet og blir kommersialisert.

Forskning versus læring i praksis

Radikale innovasjoner skjer gjerne gjennom systematisk FoU (forskning og utvikling) og/ eller gjennom arbeidet til kreative enkeltpersoner eller grupper av personer (entreprenører). Småstegsinnovasjoner skjer derimot ofte gjennom praktisk aktivitet og læring (i den daglige virksomheten), og for å møte krav fra kunder.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Aasen, T. M., & Amundsen, O. (2011). Innovasjon som kollektiv prestasjon. Oslo: Gyldendal Akademiske.
  • Bessant, J. og Tidd, J. (2011). Innovation and Entrepreneurship. John Wiley & Sons, Ltd.
  • Christensen, C. M., Raynor, M., Mcdonald, R. What is disruptive innovation? Harvard Business Review. Dec 2015, 93, 12, s. 44-53.
  • Fagerberg, J., Mowery, D. C., & Nelson, R. R. (Eds.). (2005). The Oxford handbook of innovation. Oxford University Press.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg