Norges Turistråd, (het 1984–99 Nortra), tidligere selveiende stiftelse, opprettet 1984 av staten og reiselivsnæringen i Norge for å drive markedsførings-, utrednings- og informasjonsvirksomhet tilknyttet norsk reiselivsnæring. Samarbeidet bl.a. med Utenriksdepartementet, Norges Eksportråd og Landbruksdepartementet. Virksomheten ble dels finansiert ved bevilgninger over statsbudsjettet og dels ved reiselivsnæringens kjøp av tjenester. Virksomheten ble 1. januar 2004 overtatt av Innovasjon Norge.