Herodes Arkhelaus, sønn av Herodes den store, bror av Herodes Antipas og halvbror av tetrarken Filippus. Etter farens død, i år 4 evt., ble han innsatt av romerne som etnark («folkefyrste») over Judea, Samaria og Idumea. Hans vanstyre førte til oppstander og protester i landet, og i år 6 evt. ble han avsatt av keiser Augustus, etter oppfordring fra landets jødiske og samaritanske befolkning. Hans selv ble forvist til Gallia, og hans landområde ble lagt inn under en romersk stattholder.