H.C. Andersen

Faktaboks

H.C. Andersen

Hans Christian Andersen

Født
2. april 1805
Død
4. august 1875

H. C. Andersen

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Illustrasjon til et av H.C. Andersens mest kjente eventyr, Tommelise, av Thomas V. Pedersen (1820–59).

.
Lisens: fri

Artikkelstart

Hans Christian Andersen var en dansk forfatter og dikter. Han er verdenskjent for eventyrene han har skrevet.

Bakgrunn

Andersen ble født av fattige foreldre i Odense. Han skulle settes i skredderlære; men da en spåkone forutsa moren at Odense by en gang ville bli illuminert til hans ære, fikk han sin stedige fantastvilje satt igjennom og reiste i 1819 uten penger og faste planer til København.

Han eide en nesten utrolig evne til å komme i forbindelse med innflytelsesrike folk. Først skaffet dikteren Jens Baggesen og komponisten Christoph Ernst Friedrich Weyse ham inn ved Det kongelige Teater som korist. Da hans guttestemme forsvant, tok teatersjefenJonas Collin seg av ham, skaffet ham kongelig understøttelse til å studere og anbrakte ham i Slagelse lærde skole. Han ble tatt ut av skolen og privat dimittert i 1828.

Dikt, romaner og reiseskildringer

Andersen hadde skrevet dikt allerede i skolen, blant annet Det døende barn. Som nybakt student skrev han den fantastiske arabesk Fodrejse fra Holmens kanal til østpynten af Amager (1829), tydelig etter mønster av Ernst Theodor Amadeus Hoffmann; samme år kom hans første dramatiske arbeid Kærlighed paa Nicolai taarn, og året etter en samling Digte, også til dels i en tilstrebet ironisk overlegen form.

Disse første arbeidene skaffet Andersen stor anerkjennelse, men også kritikk. Han produserte flittig, blant annet en rekke reisebøker fra de mange reiser han foretok. Reisene skaffet ham venner og berømte forbindelser i utlandet, blant andre Johann Ludwig Tieck, Adelbert von Chamisso og Charles Dickens. Den første av H. C. Andersens romaner, Improvisatoren (1835), er fylt med hans inntrykk fra det første Italia-oppholdet. Den vakte bifall i Danmark, og den tyske oversettelsen gjorde ham internasjonalt kjent som forfatter.

Derpå fulgte O. T. (1836) med hjemlige interiører, Kun en spillemand (1837), en sentimental skildring av kunstnerens trengsler, som ble angrepet av Søren Kierkegaard i 1838 i sin debut Af en endnu levendes papirer. Boken er en forvokst anmeldelse av Andersens roman fra 1837. I 1857 kom den mislykkede romanen At være eller ikke være, som imidlertid interesserer ved å røpe Andersens store interesse for og avhengighet av Hans Christian Ørsteds filosofi. H. C. Andersens selvbiografi Mit livs eventyr kom i 1855.

Som lyriker er han fintfølende, men ikke fintformende. Som dramatiker er han som regel uheldig. Som reiseskildrer har han et utmerket beskrivende og følsomt talent. Som romanforfatter kan han sette et fargerikt stoff opp med inntrengende liv, og fastholde i hvert fall svermeriske naturer med hell, men han kan også flyte ut.

Eventyr

Som eventyrforfatter tilhører H. C. Andersen verdenslitteraturen. Han har skrevet i alt 156 eventyr og mer realistiske «historier». De første kom ut i et beskjedent hefte i 1835 og ble ikke særlig godt mottatt, bare Ørsted viste en forståelse som oppmuntret dikteren til å fortsette. Siden fulgte småsamlinger og hefter til 1872.

H. C. Andersens eventyr er til å begynne med omdiktninger av folkeeventyr, de var nye ved sin muntlige dagligtale og ved å innstille alle sine begreper på barnets verden. Etter hvert finner Andersen selv opp motivene til sine eventyr, de blir ikke mer «fortalt for barna» alene, de blir dobbeltbunnet, gjennomvevde av en vidunderlig ironi og båret av et glimtende lune. Andersens Ørsted-inspirerte, urokkelige tro på at virkeligheten er et vidunder, hans forståelse av menneskelige lidelser og av den menneskelige forfengelighet, som han selv led så meget under, hans presise virkelighetsiakttagelse og hans friske språkbruk, alt dette møtes i eventyrene og gjør dem til en sjanger som helt er hans.

Eventyrene brakte H. C. Andersen verdensberømmelse. Han ble en fetert gjest både ved Europas hoff, på de danske herregårder og i de rike københavnske familier. Størst betydning hadde familien Collin for ham i hans ungdom, på hans gamle dager var det især hos familiene Henriques og Melchior han søkte og fant et hjem, og han døde på grosserer Melchiors landsted «Rolighed» på Østerbro den 4. august 1875. Han mottok ordener og titler fra hele Europa. Odense by, som utnevnte ham til æresborger i 1867, ble virkelig illuminert for hans skyld.

Den store ytre glans var nødvendig for ham for å dekke over hans personlige tragedie; hans mange alvorlige, men alltid mislykkede forelskelser, blant andre i Riborg Voigt, Louise Collin og især i den svenske sangerinnen Jenny Lind. Hypokondri og en tiltagende rastløshet plaget ham også. Med en nesten sykelig sensibilitet måtte han betale for sitt geni. Hans liv var fullt av lange lidelser og kortvarige, men intense lykkestunder. Gjennom lidelse fikk han sin erfaring og utmyntet den i inspirasjonens øyeblikk til stor kunst.

H. C. Andersens verker

H. C. Andersens Samlede værker i femten bind utkom i årene 1876–1880. Eventyrene utgitt av Hans Brix og Anker Jensen i fem bind i 1919, kritisk utgave ved Erik Dal i 1963–1967. Diktene ble utgitt i 1930 av Paul V. Rubow. De interessante dagbøkene og brevene er blant annet trykt i følgende:

 • Breve til og fra Andersen, 3 bind (1877–1878)
 • Andersens brevveksling med Edvard og Henriette Collin, 6 bind (1933–1937)
 • Andersens brevveksling med Jonas Collin, 3 bind (1945–1948)
 • Andersens dagbøger 11 bind (1971–1976).

Et utvalg eventyr

Tittel Utgitt
Den lille Idas Blomster 1835
Fyrtøiet 1835
Lille Claus og Store Claus 1835
Prindsessen paa Ærten 1835
Tommelise 1835
Den lille Havfrue 1837
Keiserens nye Klæder 1837
Den standhaftige Tinsoldat 1838
De vilde Svaner 1838
Paradisets Have 1839
Ole Lukøie 1842
Svinedrengen 1842
Den grimme Ælling 1844
Nattergalen 1844
Sneedronningen 1844
De røde Skoe 1845
Elverhøi 1845
Holger Danske 1845
Hyrdinden og skorstensfeieren 1845
Stoppenaalen 1847
Den lille Pige med Svovlstikkerne 1848
Den lykkelige Familie 1848
Historien om en Moder 1848
Det er ganske vist! 1852
Verdens deiligste Rose 1852
Nissen hos Spekhøgeren 1853
Klods-Hans 1855
Det gamle Egetræs sidste Drøm 1858
Dynd-Kongens Datter 1858
Klokkedybet 1858
Suppe paa en Pølsepind 1858
Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans Døttre 1859
En Historie fra Klitterne 1860
Gaardhanen og Veirhanen 1860
Hvad Fatter gjør, det er altid det Rigtige 1861
Iisjomfruen 1862
Sommerfuglen 1862
I Børnestuen 1865
Sølvskillingen 1865
Veirmøllen 1865
Gjemt er ikke glemt 1866
Laserne 1870
Dandse, dandse, Dukke min! 1872
Det Utroligste 1872
Portnøglen 1872
Tante Tandpine 1872

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

 • Andersen, Jens: Andersen : en biografi, 2003, 2 b
 • Arkiv for Dansk Litteratur
 • Bredsdorff, Elias: H.C. Andersen : mennesket og digteren, 1979
 • Brix, Hans: H.C. Andersen og hans Eventyr, 1907
 • Grønbech, Bo: H.C. Andersens Eventyrverden, 1945
 • Grønbech, Bo: H.C. Andersen : levnedsløb, digtning, personlighed, 1971
 • H.C. Andersen-centret
 • Jørgensen, Aage: H.C.Andersen litteraturen 1875-1968 : en bibliografi, 1970 (videreført t.o.m. 1998 i 2 b. utgitt 1995, 1998)
 • Kofoed, Niels: Studier i H.C. Andersens fortællekunst, 1967
 • Mortensen, Klaus P.: Svanen og skyggen : historien om unge Andersen, 1989
 • Mylius, Johan de: Myte og roman : H.C. Andersens romaner mellem romantik og realisme, 1981
 • Nielsen, Erling: H.C. Andersen og andre Danskere, 2. utg., 1974, isbn 82-05-06607-8
 • Rubow, Paul V.: H.C. Andersens eventyr : forhistorien – idé og form, sprog og stil, 2. udg., 1943
 • Sørensen, Inger: H.C. Andersen og komponisterne, 2005, isbn 87-02-03480-8
 • Wullschläger, Jackie: Hans Christian Andersen : en eventyrfortellers liv, 2003, isbn 82-496-0563-2

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg