Verktittel innenfor klaverlitteraturen fra og med romantikken hos blant andre Schumann og Debussy. Satstypen kjennetegnes ved en rapsodisk fri utvikling av musikalske idéer. Brukes også mer allment om melodiprofiler med rikt figurerte og dekorative linjer.